Seminář společnosti grantEX pro představitele měst a obcí

Setkání zástupců měst a obcí. O co jste přišli?

11. prosince 2018 sice bylo trochu zamračeno, to ale neplatilo pro tváře účastníků setkání v pražském Hotelu Hoffmeister. Zástupci měst a obcí získali přehled, jaké dotace 2019 není dobré přehlédnout. Také zjistili, na co si dávat pozor při realizaci dotačních projektů či v právních věcech. Chcete dohnat svou neúčast? Více v článku!

Dotace 2019

Aby nepřišli zkrátka ti, kteří se setkání nezúčastnili, tak v této kapitole najdete dotace pro obce 2019, kterým se věnoval Mgr. Jan Jirsák z poradenské společnosti grantEX. V další kapitole Vám shrneme úskalí při realizaci dotačních projektů.

 1. Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
  • Příklad projektu: Rekonstrukce administrativní budovy bývalého JZD za účelem vybudování kulturního centra. VÍCE O DOTACI ZDE.
 2. Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
  • Příklad projektu: Rekonstrukce obecního úřadu bez nutnosti zateplení pláště budovy. VÍCE O DOTACI ZDE.
 3. Zateplení veřejných budov
  • Příklad projektu: Zateplení budovy základní školy spolu se zavedením systému rekuperace a FVE.VÍCE O DOTACI ZDE.
 4. Podpora obnovy místních komunikací
 5. Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 6. Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
 7. Podpora dostupnosti služeb
 8. Zdroje pitné vody
  • Příklad projektu: Vybudování nového vrtu a jeho napojení na stávající vodovod. VÍCE O DOTACI ZDE.
 9. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
 10. Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí
  • Příklad projektu: Rekonstrukce hráze návesního rybníka včetně jeho odbahnění. VÍCE O DOTACI ZDE.
 11. Posílit přirozené funkce krajiny
  • Příklad projektu: Vybudování systému tůní v extravilánu obce. VÍCE O DOTACI ZDE.
 12. SFDI – Výstavba a rekonstrukce chodníků a cyklostezek
  • Příklad projektu: Výstavba cyklostezky propojující dvě místní části obce. VÍCE O DOTACI ZDE.
 13. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obce
  • Příklad projektu: Výstavba retenční nádrže za účelem snížení povodňového rizika v obci. VÍCE O DOTACI ZDE.

Zahájení setkání - grantEX

Úskalí při realizaci dotačních projektů

Mgr. et Mgr. Lucie Dušková z poradenské společnosti grantEX popisovala předpoklady k podání žádosti o dotaci. Realizaci projektu musí schválit zastupitelstvo obce. Projektový záměr by měl být zahrnut ve strategickém rozvojovém dokumentu obce. Má Vaše obec tento dokument? Máte ho zveřejněný na webových stránkách? Projektový záměr by měl být zahrnut v místním/krajském akčním plánu. V případě projektové dokumentace je potřeba řešit její stáří: jak moc je aktuální a přesná?

Během realizace projektu je v účetnictví potřeba rozdělit výdaje v souladu s žádostí o dotaci na investiční x neinvestiční, způsobilé x nezpůsobilé. Vedete k projektu oddělenou účetní evidenci? Archivujete dokumenty? Evidujete to, co evidovat máte? Děláte pravidelná měření k hodnotám stanoveným v závazných indikátorech? Jaký je Váš harmonogram podávání monitorovacích zpráv? Toto je pouhý zlomek toho, na co Lucie Dušková upozorňovala.

Setkání s představiteli obcí - grantEX

Právní minimum

Právního minima se starým i novým představitelům obcí a měst dostalo od advokáta Mgr. Davida Vavřínky z právní divize společnosti grantEX. Řeč přišla na rozdělení kompetencí v obci, prodej a nákup nemovitostí obce, obecní byty, sociální bydlení, kontrolu majetkových dispozic obce, vznik a zánik mandátu, neslučitelnost mandátu, oznámení o majetkových poměrech. Svůj prostor získalo i pracovní právo, aneb co obce v tomto směru trápí.

Ondřej Horčička, Barbara Báťková - grantEX

A výhercem se stává…

Zhruba v polovině programu proběhlo vyhlašování soutěže v kategorii Obec s největší snahou čerpat dotace pro svůj rozvoj. Za obec Sebečice převzal ocenění starosta Tomáš Fiala. Kdo si hraje, nezlobí, a proto naše právní divize připravila vědomostní test na ověření právního povědomí zástupců měst a obcí. Stejný počet bodů získali hned dva: vedoucí útvaru Mgr. Pavla Lípová za obec Štětí a starosta Tomáš Fiala za obec Sebečice.

MÁTE OTÁZKY? VOLEJTE 800 151 111

Chcete dotaci? Napište nám, anebo zavolejte na 800 151 111