dotace na obecní byty

Byty nejen pro učitele? Dotace na výstavbu nájemních bytů

Na březen 2019 je naplánována fantastická dotace na výstavbu nájemních bytů. Vedle výstavby je podpořena i rekonstrukce stávajících obecních bytů. O co jde?

Privatizace, která se nepovedla?

Ve veřejném prostoru se přetřásá fakt, že se většina bytového fondu měst a obcí bezhlavě rozprodala. Nejde o plané řeči: od roku 1991 do 2001 se zprivatizovalo 79,8 % obecních bytů. Platí i pro Vaši obci, že nedisponuje dostatkem obecních bytů, které byste rádi nabízeli třeba zdravotnickému personálu, učitelům apod.? V menších obcích je obecní byt klíčovým náborovým benefitem, jak přilákat nové učitele, doktory či lékárníky.

Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) umožní výstavbu obecních bytů, a to jak nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti či pro domácnosti veřejně prospěšných profesí (těch profesí, které obec u bytů preferuje), tak i výstavbu sociálních nájemních bytů. Obavy ze vzniku problematických lokalit však nikdo mít nemusí. Základní podmínkou dotace je, aby v lokalitě výstavby docházelo k tzv. „sociálnímu mixu“. Pokud by tedy v důsledku projektu mělo docházet k segregaci cílových skupin, dotace projekt nepodpoří.

Obce samy rozhodnou, co chtějí

Lákají Vás obecní byty pro středně příjmové skupiny či pro klíčové profese? V tom případě bude umožněna kombinace dotace s nízkoúročeným úvěrem, který Vám nabídne Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), případně můžete využít komerční úvěr nebo vlastní zdroje obce. U projektů sociálních bytů se dotace vyšplhá až k 100 % uznatelných nákladů. Obce se samy rozhodnou, jaký typ bytů budou preferovat.

Ne ghettům

Jestliže budete chtít postavit bytový dům pouze pro sociální bydlení (o cílové skupině u sociálního bydlení jsme psali ZDE), mějte na paměti, že stavba musí vzniknout mimo sociálně vyloučené lokality, vždy v intravilánu obce a v dostupnosti základních prvků občanské vybavenosti. Maximální počet bytových jednotek bude 12 v rámci jednoho domu podpořeného projektem.

Pokud chcete postavit bytový dům, ve kterém budou jak sociální byty, tak i byty pro středně příjmové skupiny a klíčové profese, i zde musí být dodržován princip výstavby v intravilánu obce a v dostupnosti základních prvků občanské vybavenosti. Ve smíšeném bytovém domě pak navíc podíl sociálních bytů nesmí překročit 20 %.

Ověřeno v praxi: u lidí

Obecní byty tlačí dolů ceny nájmů, to se ví. Obec díky vlastním bytům disponuje nástrojem, jak motivovat určité profese, to jsme si už řekli. Také jde o účinnou zbraň, jak předcházet propadu rodin (voličů…) na samé společenské dno. Život je nepředvídatelný a takový úraz v rodině s dětmi, která žije od výplaty k výplatě, je srovnatelný s živelnou katastrofou. Brněnský experimentální projekt Housing First prošel zhodnocením akademiků z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Housing First je rychlá pomoc v podobě přidělení obecního bytu té rodině, které hrozí propad na sociální dno. V Brně se z více než 400 rodin v bytové nouzi vylosovalo 50 rodin (skupina A), kterým se přidělily obecní byty. Osud dalších 100 rodin se sledoval, figurovaly jako kontrolní skupina (skupina B), této skupině se byt nepřidělil. Celkem 48 rodin z 50 ze skupiny A dovedlo platit nájem a obecní byty si udržely. Co se zjistilo, když se obě sledované skupiny porovnaly?

Obecní byt a lepší zdraví?

Zjistilo se, že se u skupiny A snížilo riziko, že matka samoživitelka bude trpět stresem srovnatelným s vážným duševním onemocněním. Riziko kleslo 4,5krát… Možnost bydlení v obecním bytě se projevila i na lepším zdravotním stavu dětí. Děti měly 2krát méně často nemoci dýchacích cest a oproti skupině B také méně často braly antibiotika. Pravděpodobnost, že dospělý či dítě ze skupiny A skončí v nemocnici, byla 3krát nižší.

31 477 Kč ročně?

Rodiny ze skupiny A samozřejmě bylo potřeba podporovat. Městskou a státní kasu to ročně vyšlo cca na 304 401 Kč. V nákladech jsou započteni sociální pracovníci, nájem nižší než tržní, sociální dávky. Rodina ze skupiny B vyšla o 31 477 Kč dráž. Akademici ve své zprávě ovšem nekalkulovali s náklady za zdravotní pojišťovny. Řekli jsme si, že skupina A má nižší nemocnost a nižší pravděpodobnost hospitalizace v nemocnici. Levné bydlení pro rodiny v bytové nouzi se odrazilo ještě v jednom aspektu rodinného života. 7 % dětí ze skupiny A versus 20 % dětí ze skupiny B: tolik dětí skončilo mimo rodinu. Ústavní péče a jiná alternativní péče taky něco stojí.

Výhled pro následující roky

Na rok 2019 je pro dotaci vyčleněna 1 mld. Kč. Na pořízení sociálních bytů půjde 650 mil. Kč a 350 mil. Kč bude vyčleněno na pořízení dostupných bytů pro středně příjmové domácnosti či pro domácnosti veřejně prospěšných profesí. Pro následující roky se počítá se 3 mld. Kč ročně. Bude platit, že na pořízení sociálních bytů budou vyčleněny 2/3 objemu finančních prostředků.

Buďte připravenější než skauti!

Neberte to jako poplašnou zprávu, když zde apelujeme na projektovou připravenost. Je extrémně důležité, aby obce neprodleně začaly pracovat na projektu, pokud se k dotacím chtějí dostat v nejbližším možném termínu. Chcete, aby Vaše žádost o dotaci měla úspěch? V minulých výzvách jsme dosahovaly 100% úspěšnosti.

ZDARMA zanalyzujeme vhodnost dotací pro Váš záměr

VOLEJTE 800 151 111

Chcete dotaci? Napište nám, anebo zavolejte na 800 151 111