dotace na chodníky

Dotace na chodníky: Rekonstrukce a výstavba

Dotace pro obce podporují širokou škálu projektů. Dva naši klienti žádali o dotace na rekonstrukci a výstavbu chodníků podél silnic I. třídy. Cíleně jsme vybrali dvě odlišně velké obce, abychom demonstrovali, že u dotace na počtu obyvatel opravdu nezáleží.

Klášterec nad Ohří má zhruba 14 700 obyvatel, Leskovec 661. Na co se u žádostí o dotace na chodníky nesmělo zapomenout, aby úspěšně dosáhly na podporu, kterou příští rok opět vyhlásí Statní fond dopravní infrastruktury (SFDI)?

dotace na chodník

Namísto rybníčků prvotřídní chodníky

Do výmolů v chodnících nadneseně řečeno stačilo vysadit kapříky koi a občané obou obcí by měli o atrakci postaráno. Každopádně i přes českou tendenci k recesi (Brňané při online hlasování o novém jménu svého hlavního vlakového nádraží navrhovali názvy jako Praha – venkov, Vídeň – sever či Šalingrand) převažovala chuť se přemisťovat beze strachu z vyvrtnutého kotníku či bez nutnosti přeskakovat kaluže. Stav chodníků obě obce tížil, jelikož je hojně využívali a využívají jak žáci, tak pracující a senioři. Klášterec nad Ohří potřeboval zrekonstruovat 0,42 km chodník. Leskovec zase zrekonstruovat či postavit chodníky v celkové délce 1,4 km.

Intenzita dopravy

U žádosti o dotace je potřeba uvést intenzitu dopravy na dotčené silnici ze sčítání dopravy. Klášterec nad Ohří od roku 2010 do 2016 zaznamenal 15% nárůst v intenzitě dopravy, v roce 2016 daným úsekem projelo přibližně 13 529 vozidel za den. Leskovec za stejné období měl ještě větší nárůst, a to o 37 %, tzn. 5 306 vozidel za den (podle posledního sčítání dopravy se průjezd vozidel vyšplhal více jak na 7 000 za den).

Intenzita pěších a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Počet chodců v takzvané špičkové hodině u Klášterce činí 157 chodců, u Leskovce 182 chodců. U obou projektů mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti chodců. V Leskovci bylo přihlášeno v době podání žádosti o dotaci k trvalému pobytu 7 osob s omezenou schopností pohybu a orientace, v Klášterci 292 osob.

dotace na chodník

Charakter rizik kontra potřebnost dotace na chodníky

Je důležité popsat potřebnost projektu. V žádosti se tedy předkládají i statistiky nehodovosti. Nejde o to zrekonstruovat či postavit chodník jen na místě, kde dříve srazili chodce. Jde o celkové zlepšení bezpečnosti, ke kterému nový či zrekonstruovaný chodník bezesporu dopomůže. V Leskovci kupříkladu na třetím kilometru silnice I. třídy místy chyběl chodník. Za 6 let na této silnici došlo ke 13 dopravním nehodám.

V dotační žádosti také vysvětlíte, kudy chodník vede. Jaký je například přístup k sociálním, školským či zdravotním institucím apod.?

Výše dotace na chodníky

Klášterec nad Ohří získal na rekonstrukci chodníku 85 % dotaci, tzn. 2 mil. Kč. Leskovec na stavbu a rekonstrukci potom získal téměř 8 mil. dotaci (při celkových nákladech 11,5 mil. Kč). Chcete i Vy získat dotaci pro svou obec?

Ať Vám dotace neuteče

Příprava kvalitního projektu zabere spoustu času. Postavit se na startovní čáru musíte neprodleně. Spuštění příjmů žádostí o dotace od SFDI se očekává už na podzim 2019. S námi Vám dotace neutečou.

ZDARMA zanalyzujeme vhodnost dotací pro Váš záměr

VOLEJTE 800 151 111

Chcete dotaci? Napište nám, anebo zavolejte na 800 151 111