Dotace na recyklaci odpadu a materiálové využití odpadu

Čím obce zvýší svou šanci na dotaci na sběrné dvory či kontejnery na tříděný odpad?

S odpadky se dá dělat více, než je jen házet do popelnice, a pak je vyklopit na skládku. Operační program Životní prostředí (OPŽP) vyhradil 800 milionů na ambiciózní projekty. Čeho má Česko podle EU dosáhnout do roku 2025?

Kdo netřídí, není Evropan?

Čeho má Česko podle EU dosáhnout do roku 2025? Pusťte si krátké video.

ECO hody na obzoru?

Z ministerstva Životního prostředí zaznívají pozitivní hlasy: Česko rádo recyklaci. Loňského roku bylo pro obdobné projekty vyhrazeno skoro 2 miliardy a výsledek? Téměř na třetinu žadatelů se nedostalo a to ani při dodatečném navýšení alokace. Na co si obce mají dát pozor, aby jim neutekla 85% dotace?

„Sbíráte body?“

K dosažení maximálního zisku bodů důležitých pro úspěch na žebříčku podpořených žadatelů je výhodné zaměřit se i na zajištění odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů. Přílohou k  žádosti o dotaci je analýza potenciálu produkce materiálů a odpadů. Žadatel v ní popisuje současné nakládání s různými druhy odpadů, odhad vývoje odpadů ve spádové oblasti a poměr finančních nákladů na projekt vůči navýšené kapacitě separovaného odpadu. Přesně tyto údaje je zapotřebí rozumně nastavit s ohledem na reálnou produkci odpadů v obci. S nastavením dosažitelné míry produkce Vám pomůžeme.

Máte či chcete sběrný dvůr?

V programu se počítá i výstavbou a modernizací sběrných dvorů (rozšíření kapacity). Všechny obce a města, včetně Prahy, mohou získat dotaci na zajištění systému (nádob) pro separaci komunálního odpadu. Už jste někde viděli podzemní kontejnery? Bude podpořena i jejich infrastruktura.

Na co si dát pozor při stavbě nového dvora?

V případě výstavby nového sběrného dvora je nutné zajistit shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a prostor pro odběr elektrických či elektronických zařízení. Nad rámec těchto povinných složek budou zvýhodněni ti žadatelé, kteří zajistí i sběr biologicky rozložitelného odpadu, stavební suti, nápojových kartonů, pneumatik, textilu nebo odpadu ze dřeva.

Kam se sběrným dvorem?

Nejlepší bude najít místo na některé z obecních nevyužívaných ploch. Pokud máte připravené stavební povolení, Vaše šance na získání dotace se významně navyšují. Bodově jsou zvýhodněni též žadatelé, kteří se zaváží k následnému materiálovému využití odpadů. Vystavět nové shromaždiště nelze pouze tam, kde je jiný sběr dvůr poskytující zdarma služby občanům vzdálen méně než 10 kilometrů.

Dostanete peníze i na osvětu mezi občany?

Do vystavěných i stávajících dvorů si obce mohou pořídit nová zařízení, překladiště i sklady. Finančně bude podpořena i osvěta občanů skrze různé letáky, weby či propagační videa.

Jde Vám z toho hlava kolem?

V analýze potenciálu produkce budeme společně opět popisovat efektivitu projektu – poradíme Vám, jak dobře nastavit realizační náklady vzhledem k navýšené kapacitě sběrného dvoru, aby nepřesáhly alespoň 20 000 Kč na tunu odpadu za rok.

Chcete dotaci? Napište nám, anebo zavolejte na 800 151 111