Podnikáte v odpadovém hospodářství?

Bez čeho se u žádosti o dotaci na odpadové hospodářství neobejdete? Jaká jsou omezení u bioplynových stanic, svozu odpadu apod.? S námi budete v obraze.

Kdo netřídí, není Evropan?

S odpadky se dá dělat více, než je jen házet do popelnice, a potom je vyklopit na skládku. Operační program Životní prostředí (OPŽP) vyhradil 800 milionů na ambiciózní projekty. Čeho má Česko podle EU dosáhnout do roku 2025? Pusťte si krátké video.

ECO hody na obzoru?

Z ministerstva Životního prostředí zaznívají pozitivní hlasy: Česko rádo recyklaci. Loňského roku byly pro obdobné projekty vyhrazeny skoro 2 miliardy a výsledek? Téměř na třetinu žadatelů se nedostalo, a to ani při dodatečném navýšení alokace. Na co by si Vaše společnost měla dát pozor, aby jí neutekla 85% dotace?

Co můžete pořídit?

Dotací budou podpořeny výstavby sběrných dvorů, nádoby pro sběr komunálního odpadu, dopravní prostředky pro svoz. V hledáčku je i výstavba a modernizace třídících a dotřiďovacích linek. Stačí Vám to? Kdeže, je toho mnohem více! S dotací pořídíte i zařízení pro materiálové využití odpadů, lisy a štěpkovače. Také je podpořena výstavba či modernizace bioplynových stanic nebo zařízení na tepelné zpracování kalů z čistíren odpadních vod.

Pyrolýza?

Slyšeli jste o inovativní technologii, na kterou se v dotaci také pamatuje? V Česku není příliš rozšířená. Pusťte si krátké video.

Aby po tom pak neštěkl ani pes?

Program myslí i na osvětu občanů. Z dotace pro ně pořídíte letáky, brožury, webové stránky či natočit propagační videa.

Kolik budete muset přidat ze svého?

Pro firemní prostředí platí financování povětšinou v režimu veřejné podpory, a to regionální investiční podpory (podnik velký 25 %, střední 35 %, malý 45 %), podpory OZE a podpory CZT (podnik velký 60 %, střední 70 %, malý 80 %), podpory pro nakládání s odpady (podnik velký 50%, střední 60 %, malý 70 %), případně podpory de minimis (pro podniky poskytující služby obecného hospodářského zájmu, podpora nesmí přesáhnout 200 000 EUR za tři účetní období). Hodnoty jsou uváděny pro mimopražské společnosti, u pražských podniků je míra spolufinancování z prostředků OPŽP nižší.

Specialitka

Na pořízení nových nádob a svozových prostředků se vztahuje speciální nabídka programu – 25% dotace a 75% půjčka. Po dobu realizace projektu se půjčka neúročí, poté manipulujete s fixní úrokovou sazbou v hodnotě roční procentní sazby nákladů. Splácet můžete předčasně i opožděně po dobu 10 let.

Jaká jsou omezení?

Energetické využití

Pokud byste chtěli vyrábět paliva z odpadů, musíte mít předem zajištěného odběratele, který je zároveň provozovatelem koncového zařízení a odebere alespoň 50 % takto vyrobených paliv. Energeticky využitá musí být v každém projektu minimálně polovina odpadů vstupujících do zařízení.

Bioplynové stanice

Je-li Vaším snem bioplynová stanice, nesmíte vzniklý digestát odstraňovat skládkováním. Pokud ho raději využijete na zemědělský půdní fond, získáte maximum bodů. Výhodou také bude, pokud plánujete zpracovávat vedlejší produkty živočišného původu a odpady z kuchyně. Projekt musí plynule doplnit stávající systém svozu či třídění odpadu.

Nakládání s nebezpečnými odpady

U projektu, který řeší nakládání s nebezpečnými odpady, nejlépe dopadnete, pokud odpad dokážete materiálově nebo alespoň energeticky využít. Vyplácejí se zejména zdravotnické odpady.

Svoz odpadu

Chcete pořídit nové nádoby na odpad a k nim svozové prostředky? Dostanete 25% dotaci a na zbytek nákladů případně i 75% půjčku od OPŽP.

Kdo Vám nebude závidět?

Příklady táhnou. Komu se zadařilo a získal dotaci?

  • Modernizace třídící linky na zpracování biologických odpadů BPS Všebořice (BIOPLYN ENERGY s.r.o.).
  • Dotřiďovací linka druhotných surovin – Vratimov (FCC Česká republika, s.r.o).
  • Modernizace provozovny na zpracování PET obalů a na výrobu PET vloček (PETKA CZ, a.s.).
  • Recyklace odpadních olejů na Karlovarsku (IVASTAR group s.r.o).
  • Zahradnictví Flos s.r.o. – Svážíme bioodpad.

Bez čeho se u dotace neobejdete?

K žádosti o dotaci musíte přiložit i analýzu potenciálu produkce odpadů – s tou Vám pomůžeme my. Společně budeme popisovat efektivitu projektu a poradíme Vám, jak dobře nastavit realizační náklady vzhledem k navýšené kapacitě odpadu, aby nepřesáhly vyřazující finanční obnosy.

3, 2, 1

Kdo se začne připravovat zavčasu, se zlou se nepotáže! Minule se na třetinu žadatelů nedostalo!

Příjem žádostí potrvá do 1. prosince 2017.

Chcete dotaci? Napište nám, anebo zavolejte na 800 151 111