3 mýty o dotaci na sociální bydlení

Díky úzkému kontaktu s obecními zastupitelstvy se setkáváme s předsudky ohledně realizace projektů na sociální bydlení. Jaké 3 mýty zaznívají od pochybujících, ale přesto ideálních žadatelů o dotaci? Až 95% dotaci na sociální bydlení lze využít na novostavby, rekonstrukce a nákupy nemovitostí.

Mýtus číslo 1: „malé obce na dotaci přece nedosáhnou“

Až 95% dotaci může čerpat obec, nestátní nezisková organizace (NNO), církev a církevní organizace. Není pravda, že by dotace byla zaměřená pouze na projekty, které se budou realizovat na území větší obce. V minulé dotační výzvě jsme získali dotaci i pro obec o velikosti 100 obyvatel. Letos pro stejnou obec připravujeme druhou žádost. Je zjevné, že počet obyvatel obce NENÍ diskvalifikujícím prvkem: to kvalita projektu rozhoduje, zda dotaci získáte nebo ne.

Mýtus číslo 2: „sociální bydlení je pouze pro problémové lidi“

Netřeba malovat čerta na zeď. Zřízením sociálního bydlení například reálně zlepšíte podmínky rodin matek samoživitelek. Téměř každá 4. neúplná rodina (v ČR jde cca o 175 tis. rodin) se potýká se závažnou příjmovou chudobou a ze statistik taktéž vyplývá, že neplacení alimentů je druhým nejčastějším trestním činem. Rodiny samoživitelek tak pospolu s důchodci patří k nejohroženějším skupinám obyvatelstva. Výstavbou či rekonstrukcí sociálních bytů reálně pomůžete těmto ženám a jejich dětem. Snížíte jim náklady na bydlení?

Komu dalšímu ještě např. pomůžete se sociálním bydlením?

  • Osobě, která přechodně bydlí u příbuzných nebo přátel (nemá jinou možnost bydlení)
  • Dospělému, který bydlí s jedním z rodičů v důchodovém věku
  • Invalidovi dlouhodobě ubytovanému v azylovém domě

Mýtus číslo 3: „když neseženeme nikoho z cílové skupiny, tak nám vnutí lidi z okolních obcí“

Když už subjekt získá až 95% dotaci na sociální bydlení, stane se rukojmím nějakých úředníků, kteří mu budou vnucovat nájemníky? Ne. Vy rozhodnete, koho ubytujete. Ovšem za předpokladu, že nájemník bude z cílové skupiny a bude splňovat kritéria pro poskytnutí sociálního bydlení. Co se stane, když časem nebudete schopni zajistit nájemníka z cílové skupiny? Budete muset pronajmout byt přespolním? NE!

„Pokud jsou uspokojeni všichni žadatelé z cílové skupiny v dané lokalitě, a příjemce není schopen zajistit nájemníka z cílové skupiny, lze nájemní smlouvu k podporovanému bytu uzavřít i s osobou, která nepatří do cílové skupiny, anebo nesplňuje podmínky pro uzavření nájemní smlouvy dle těchto Pravidel. Nájemní smlouva s osobou nepatřící do cílové skupiny sociálního bydlení IROP může být uzavřena maximálně na jeden rok. “ – citace z podmínek dotace na podporu sociálního bydlení.

Zkrátka: sociální byty mají sloužit občanům obce, kde se sociální byt nachází.

Kupujte, rekonstruujte a stavte: dokud je v dotacích dost peněz!

Na obce je už nyní vyvíjen tlak, aby se sociálním bydlením zabývaly. Česko zažívá poslední velké objemy dotací z EU za programové období 2014-2020. Nenechte si ujít peníze, za které obce nebo neziskové organizace mohou:

  • postavit bytové domy (lokality, kde nelze stavět nemovitosti ZDE);
  • pořídit byty, bytové domy a nebytové prostory (lokality, kde nelze nakupovat nemovitosti ZDE);
  • rekonstruovat byty a pořídit základní vybavení jako je kuchyňská linka a koupelna;
  • rekonstruovat nebytové prostory na bytové prostory vč. základního vybavení.

Jak velkou podporu lze získat?

Dotace Sociální bydlení patří pod Integrovaný regionální operační program (IROP). Dotace je určená pro:

  • kraje, obce a organizace jimi zakládané – až 90 % ze způsobilých výdajů;
  • nestátní neziskové organizace – až 95 % ze způsobilých výdajů;
  • církve a církevní organizace – až 95 % ze způsobilých výdajů.

Máte zájem o tuto dotaci?

[Aktualizováno 12. 5. 2019] Na květen 2019 se připravuje spuštění až 100% dotace Výstavba pro obce, která patří pod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR). Dotace bude umožňovat výstavbu či rekonstrukce sociálního bydlení, ale žadatelé mohou být pouze z řad obcí. Více o dotaci ZDE. Pokud obec bude mít zájem vybudovat nájemní bydlení např. pro učitele, zdravotníky či středně příjmovou skupinu, budou k dispozici nízkoúročené úvěry. O dotaci a nízkoúročených úvěrech píšeme ZDE.

Ozvěte se nám na zelenou linku 800 151 111, anebo nám napište skrze kontaktní formulář.

Chcete dotaci? Napište nám, anebo zavolejte na 800 151 111