Sociální bydlení: dotace

Čeho se v obcích obávají, když se řekne sociální bydlení?

Je pravda, že když dostanete až 95% dotaci na sociální bydlení, bude Vám někdo diktovat, s kým máte podepsat nájemní smlouvu? Informace jsou relevantní pro obce, neziskové organizace, církve a církevní organizace, které uvažují o zřízení sociálního bydlení.

 

„Naženou nám sem potížisty z širokého okolí“

Dotace Sociální bydlení je určená i pro malé obce. Připravujeme již druhou žádost pro obec se 100 obyvateli. Při takovém počtu obyvatel může člověka přirozeně napadnout: „co se stane, když časem nebudeme schopni zajistit nájemníka z cílové skupiny?“ Budete muset pronajmout byty přespolním? NE! V takovém případě můžete sociální byt pronajmout někomu z Vaší obce, kdo nespadá do cílové skupiny.

„Pokud jsou uspokojeni všichni žadatelé z cílové skupiny v dané lokalitě, a příjemce není schopen zajistit nájemníka z cílové skupiny, lze nájemní smlouvu k podporovanému bytu uzavřít i s osobou, která nepatří do cílové skupiny, anebo nesplňuje podmínky pro uzavření nájemní smlouvy dle těchto Pravidel. Nájemní smlouva s osobou nepatřící do cílové skupiny sociálního bydlení IROP může být uzavřena maximálně na jeden rok. “ – citace z podmínek dotace na podporu sociálního bydlení.

Zkrátka: sociální byty mají sloužit občanům z Vaší obce.

Cílové skupiny pro sociální bydlení?

Nájemní smlouvu má vlastník sociálního bytu uzavírat s osobou v bytové nouzi. Nájemník musí být v ekonomicky produktivním věku (15-64 let). Zároveň nesmí mít uzavřenou nájemní smlouvu (např. zletilý, který bydlí u rodičů). Není přípustné, aby osoba v bytové nouzi vlastnila či spoluvlastnila nemovitost. Minimálně 50 % členů z domácnosti, kteří obývají sociální byt, má být v ekonomicky produktivním věku (za určitých okolností tedy sociální byty mohou využívat i senioři). Osoba, se kterou se nájemní smlouva uzavírá, musí doložit, že za posledních 12 měsíců její čistý měsíční příjem nepřesáhl 0,6 násobek průměrné hrubé mzdy.

Komu například pomůžete se sociálním bydlením?

 • Rodiči samoživiteli
 • Osobě, která přechodně bydlí u příbuzných nebo přátel (nemá jinou možnost bydlení)
 • Osobě, která dostala výpověď z nájemního bytu
 • Zletilému, který po dosažení dospělosti opouští dětský domov
 • Dospělému, který bydlí s jedním z rodičů v důchodovém věku
 • Muži i ženě z azylového domu
 • Úplné rodině, která bydlí v již nevyhovujícím objektu (dříve obyvatelný byl)
 • Invalidovi dlouhodobě ubytovanému v azylovém domě
 • Bezdomovci

Co s problematickými nájemníky?

Pečlivě jsme prostudovali podmínky dotace a nikde není náznak toho, že by „odkudsi shůry“ byl zájem o jakoukoli destabilizaci obcí. Naopak. Nájemní smlouvy se mají uzavírat na 1 rok. Maximálně však na 2 roky. Vlastník sociálního bytu pak podle zkušeností s nájemníkem může nájem opakovaně prodlužovat. Nájemník však stále musí splňovat výše zmíněné podmínky.

Co až vyletí z hnízda?

Z průzkumu mezi bezdomovci do 22 let vzešlo, že dítě z „děcáku“ s 80% pravděpodobností skončí jako bezdomovec. Právě na tuto ohroženou skupinu se zaměřil jeden z našich klientů. Tato nezisková organizace s 95% podporou nakoupila bytový dům, ve kterém bude provozovat sociální byty.

Dříve zakouřeno, dnes teplo domova?

Dalším naším klientem je obec se 100 obyvateli, která s 90% dotaci zrekonstruovala starou hospodu a namísto ní postavila 3 sociální byty. Ty budou sloužit primárně pro matky samoživitelky, které se po rozpadu rodiny ocitly v bytové nouzi. Je skutečně nutné si spojovat sociální bydlení jen s hrozbou vzniku ghetta?

Kupujte, rekonstruujte a stavte: dokud je v dotacích dost peněz!

Na obce je už nyní vyvíjen tlak, aby se sociálním bydlením zabývaly. Česko zažívá poslední velké objemy dotací z EU za programové období 2014-2020. Nenechte si ujít peníze, za které obce nebo neziskové organizace mohou:

 • postavit bytové domy (lokality, kde nelze stavět nemovitosti ZDE)
 • pořídit byty, bytové domy a nebytové prostory (lokality, kde nelze nakupovat nemovitosti ZDE)
 • rekonstruovat byty a pořídit základní vybavení jako je kuchyňská linka a koupelna
 • rekonstruovat nebytové prostory na bytové prostory vč. základního vybavení

Jak velkou podporu lze získat?

Dotace Sociální bydlení patří pod Integrovaný regionální operační program (IROP). Dotace je určená pro:

 • kraje, obce a organizace jimi zakládané – až 90 % ze způsobilých výdajů
 • nestátní neziskové organizace – až 95 % ze způsobilých výdajů
 • církve a církevní organizace – až 95 % ze způsobilých výdajů

Zajímá Vás, co je třeba k získání dotace?

Ozvěte se nám na zelenou linku 800 151 111, anebo nám napište skrze kontaktní formulář.

Chcete dotaci? Napište nám, anebo zavolejte na 800 151 111