5 dotací na nové stroje – a nejen do výroby? Kdy, kde a za jakých podmínek?

Lze v současnosti ještě vůbec získat dotace na pořízení strojního vybavení do výroby? Jaké všechny dotace na stroje a technologie můžete čerpat? Vše se dozvíte v našem novém článku, kde Vám jednotlivé možnosti představíme.

Inovujete? Vyrábějte: program Inovace (OP PIK)

Dotace Inovace je určená k tomu, abyste uvedli do ostré výroby inovované produkty, které jste:

 • buď vyvinuli vlastním výzkumem a vývojem;
 • nebo jste k těmto produktům získali práva (technologická řešení, výrobní postup, patenty, licence apod.) od jiného subjektu, který daný produkt vyvinul.

Program Inovace Vám dává jedinečnou šanci, jak získat dotaci na pořízení nezbytného vybavení, díky kterému konečně začnete vyrábět výstupy svého bádání. Zhodnoťte Vaše know-how!

Příklady dotace na technologie

 • Frézovací CNC stroj
 • Vstřikovací lis
 • Výrobní linka
 • Průmyslový robot
 • Soustruh
 • Bruska na plocho
 • Tig AC/DC svářečka s chlazením
 • Různé nástroje a držáky nástrojů
 • Zařízení na dělení materiálu
 • Manipulační technika

Výše dotace

Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci ve výši od 1 mil. Kč až do maximální výše 40 mil. Kč. Procentuální výše podpory:

 • malé podniky – 45 %;
 • střední podniky – 35 %;
 • velké podniky – 25 %.

 Zajímá Vás tato dotace na stroje?

Parametry dotace EU naleznete ZDENebo volejte 800 151 111.

ZALOŽENÍ ČI ROZVOJ CENTER PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE: PROGRAM POTENCIÁL (OP PIK)

Založení výzkumného a vývojového pracoviště s sebou obvykle nepřináší jen nábor nových zaměstnanců, ale v prvé řadě i nákup technického vybavení. Pokud tedy zkoumáte či vyvíjíte a nemáte pro to dostatečné zázemí, je pro Vás program Potenciál ideální příležitostí.

Příklady dotace na technologie

 • RTG kabina pro ověřování kvality materiálů
 • Kabina pro tlakové zkoušky
 • Zkušební aerodynamická komora
 • Válcová zkušebna
 • Nástroje, např. svařovací kleště orbitální soustavy, řezací/úkosová pila, ohýbačka, polohovadlo

Výše dotace

Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci od 2 mil. Kč až do maximální výše 30 mil. Kč. Dotace je 50% bez ohledu na velikost podniku.

 Zajímá Vás tato dotace na stroje?

Parametry dotace EU naleznete ZDENebo volejte 800 151 111.

VYMĚNÍTE, USPOŘÍTE: PROGRAM ÚSPORY ENERGIE (OP PIK)

Dotační program Úspory energie není určen pouze na zateplování, výměnu oken či na další úpravy na budovách, jak by se na první pohled mohlo zdát. Program rovněž umožňuje výměnu starého výrobního zařízení za nové. Ovšem za předpokladu, že díky výměně současně uspoříte energii. Nové zařízení musí mít výrazně nižší spotřebu. I proto je povinnou přílohou k žádosti o dotaci energetický posudek (spolupracujeme s ověřenými energetickými auditory). Energetický posudek má prokázat menší energetickou náročnost nové technologie. Menší spotřeba elektřiny = nižší emise CO2, které vznikají při výrobě elektřiny = až 50% dotace z EU.

Příklady technologií určené k dotaci na výměnu

 • Vstřikovací lis
 • CNC stroj
 • Granulátor
 • Linka na třídění odpadu
 • Stroj na obrábění dřeva
 • Pásová pila
 • Linka na výrobu briket

Výše dotace

Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci ve výši od 300 tis. Kč až do maximální výše 400 mil. Kč. Procentuální výše podpory na projekt:

 • malé podniky – až 50 %;
 • střední podniky – až 40 %;
 • velké podniky – až 30 %.

 Zajímá Vás tato dotace na stroje?

Parametry dotace EU naleznete ZDENebo volejte 800 151 111.

Firma pro 3. tisíciletí: program Technologie 4.0

Dotační program Technologie 4.0 podporuje automatizaci a digitální transformaci výroby. Ve zkratce jde o propojení pořizovaných či stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Není podporována prostá obnova stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.

Příklady dotace na technologie

 • Obráběcí, tvářecí či dělící stroje
 • Reakční tanky
 • Kalící a žíhací pece
 • Zpracovávací, plnící a balící linky
 • Technologie, která zajistí měření a sledování výrobku (manipulace, mezioperační skladování, označování apod.)
 • Infrastruktura, která umožní sběr dat a komunikaci mezi částmi výrobní či nevýrobní technologie

Výše dotace

Každý žadatel může v rámci projektu získat dotaci ve výši 1-20 mil. Kč.

 • Malý podnik – až 45 % ze způsobilých výdajů
 • Střední podnik – až 35 % ze způsobilých výdajů

 Zajímá Vás tato dotace na stroje?

Parametry dotace EU naleznete ZDENebo volejte 800 151 111.

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ: PROGRAM MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ (OPŽP)

Poslední z dotací je určena jak firmám, tak i obcím a krajům. Podporu lze využít na úhradu výdajů za výstavbu a modernizaci následujících zařízení:

 • zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů;
 • zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury;
 • zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů.

Příklady dotace na technologie

 • Dopravník
 • Nožový mlýn
 • Frikční pračka
 • Vážící, pytlovací, big bagovací zařízení
 • Rozbalovací stroj
 • Čelní akumulátorový vysokozdvižný vozík

Výše dotace

Maximální hranice podpory dotace OPŽP je stanovena na 85 %.

Zajímá Vás tato dotace na stroje?

Parametry dotace EU naleznete ZDE. Nebo volejte 800 151 111.

Potřebujete pořídit stroj, rádi byste získali dotaci, ale nejste si jistí, která z výše popsaných možností je pro Vás ta pravá?

ZDARMA ZA VÁS zanalyzujeme vhodnost dotací pro Váš záměr.

VOLEJTE 800 151 111.

Chcete dotaci? Napište nám, anebo zavolejte na 800 151 111