dotace na stroje

Vyplatí se firmám až 50% dotace na stroje?

V článku si rozkryjeme pro a proti až 50% dotace na stroje, která spadá pod Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Jaké techniky se týká až 50% dotace?

Dotace na stroje můžete využít například na výměnu rýpadel, nakladačů, čelisťových či kuželových drtičů, granulátorů, linek na třídění odpadu, strojů na obrábění dřeva a mnoho dalších technologií.

Nové stroje díky programu Úspory energie?

Dotační program Úspory energie je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do snížení energetické náročnosti v mimopražských areálech, které využívají ke svému podnikání. Dotace je tedy primárně zaměřená na nemovitosti, respektive na výrobní stroje. Přesto už v minulé výzvě firmy získávaly dotace třeba právě na pořízení rypadel. Jak to je možné?

Bez výměny stroje to nepůjde

Dotace EU Úspory energie umožňuje vyměnit starý stroj za nový. Povinnou přílohou k žádosti o dotaci je energetický posudek. Energetický posudek má prokázat menší energetickou náročnost nové technologie oproti té vyměňované. Menší spotřeba pohonných hmot přináší nižší emise CO2. Výhodou programu je, že na energetický posudek dostanete dotaci až 80 %.

Zásadní podmínka číslo 1 u dotace na stroje

Podmínky předchozí výzvy dotace Úspory energie umožňovaly prodej vyměňované techniky. Podnikatelé si tak reálně snížili náklady na nové stroje: dostali dotaci + peníze za prodej starého stroje. „Fakticky, ale nebyla naplněna základní idea dotace, nedošlo ke snížení emisí. Starý stroj pouze změnil majitele a znečišťoval životní prostředí jinde. V současnosti je podmínkou, aby starý stroj byl ekologický zlikvidován, což dává daleko větší smysl,“ vysvětluje Ondřej Horčička z poradenské společnosti grantEX s.r.o.

Dotace na nové stroje je vyplácena zpětně. Jakmile máte žádost o dotaci schválenou, vyberete ve výběrovém řízení dodavatele stroje a ten pak pořídíte. Následně poskytovateli dotace předložíte žádost o platbu, jejíž součástí je doklad o ekologické likvidaci původního zařízení. Nemusíte se tak obávat, že vám vznikne hluché období, ve kterém nebudete disponovat žádným strojem. Po schválení žádosti o platbu Vám fond proplatí jak dotaci na stroj, tak i dotaci na náklady, které souvisejí se zpracováním energetického posudku a s realizací výběrového řízení.

Zásadní podmínka číslo 2 u dotace na stroje

Pravidla dotační výzvy Úspory energie říkají: „V rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace. Místo realizace by mělo být součástí jednoho energetického hospodářství a zároveň se bude jednat o ucelené území podle katastrální mapy.“ To znamená, že nový stroj musí pracovat výhradně v areálu podnikatelského subjektu, který byl uveden v žádosti o dotaci (lom, sklad, recyklační centrum, areál firmy apod.). V minulé výzvě bylo povinné tuto podmínku dodržovat po dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let.

I v současné výzvě platí, že pokud zažádáte např. o nakladač, musíte pro něj v areálu najít uplatnění. V probíhající výzvě došlo pro malé a střední podniky ke zmírnění, stroj musí být vázán k jednomu areálu už jen po dobu 3 let. Pro velké firmy (více než 249 zaměstnanců) stále platí doba 5 let. Každopádně musí jít o mimopražský areál a žadatel o dotaci se musí prokázat buď vlastnickým právem k areálu, anebo nájemní smlouvou.

Nepodceňujte přípravu žádosti o dotaci

Základ je, aby nový stroj produkoval méně emisí než nahrazovaný. Musíte si tedy nechat vypracovat energetický posudek od autorizovaného energetického auditora. „Aby podnikatelé předešli zbytečnému nákladu za energetický posudek pro případ, že by jejich starší stroje nesplňovaly podmínky dotace, provádíme bezplatnou prvotní analýzu. V analýze se ukáže, jestli má smysl vypracovat energetický posudek a žádat dále o dotaci,“ říká Ondřej Horčička z poradenské společnosti grantEX s.r.o.

Příjem žádostí k až 50% dotaci na obměnu staré techniky právě probíhá. Svou šanci k získání dotace zvýšíte včasnou přípravou: peníze se přerozdělují postupně, mohou proto dojít ještě před oficiálním ukončením příjmů žádostí.

ZDARMA zanalyzujeme vhodnost dotace pro Váš záměr

VOLEJTE 800 151 111

Chcete dotaci? Napište nám, anebo zavolejte na 800 151 111