Zdroje pitné vody

Nové zdroje pitné vody? Dotace až 80 %

Pokud jste v létě sledovali zprávy, dost možná jste nabyli dojmu, že už teď žijeme ve světě Šíleného Maxe. Česko jakožto vyprahlá poušť, po které se prohání Mel Gibson ve svém sporťáku… Občané byli v nejohroženějších lokalitách ČR nabádání, aby nenapouštěli bazény, omezili zalévání zahrad apod. Brnířov spadá pod okres Domažlice a právě nesoběstačnost ve vodních zdrojích začala bránit v rozvoji obce. K čemu obci dopomohla dotace Zdroje pitné vody?

Hladové kohoutky

Voda z kohoutků v Brnířově se 379 obyvateli ještě donedávna tekla hlavně díky sousedním městu Kdyně se zhruba 5 200 obyvateli. Kvůli rozrůstaní obou obcí nebylo toto řešení udržitelné. Kapacita zdroje byla téměř na hraně zajištění plynulých dodávek. A pokud by něčí kohoutky měly přijít zkrátka, tak by to byly ty v Brnířově. Brnířov proto od soukromého vlastníka odkoupil vodovod.

zdroje pitné vody

Odstřihnutí pupeční šňůry

Brnířov se odkupem vodního zdroje osamostatnil a již z Kdyně vodu neodebírá: nemusí. Získal totiž 3 vodní zdroje, výtlačný, přiváděcí a zásobovací řad a vodárenské objekty, které slouží pro úpravu a akumulaci čerpané vody (400 m3).

Aby „odstřihnutí pupeční šňůry“ bylo úspěšné, byly naplánované 3 kroky opatření pro posílení zdrojů pitné vody:

  • přeložka vodovodu;
  • výměna stávajícího potrubí;
  • výtlační a zásobovací řad.

Na tato 3 opatření Brnířov získal dotaci 1,3 mil Kč. Odkup vodovodu od soukromé společnosti za 1,9 mil. Kč nebyl hrazen z dotace.

Pitná voda plnými doušky

Obec se jakožto úspěšný žadatel u dotace Zdroje pitné vody může těšit cca z 8 000 m3/rok. Celkově se zlepšil přístup k pitné vodě pro všechny stávající obyvatele Brnířova, plus pro ty nové spoluobčany, se kterými se počítá u plánované výstavby.

Dotace Zdroje pitné vody

Státní fond Životní prostředí dal k přerozdělení 600 mil. Kč. Schvalování žádostí bude průběžné. Peníze proto mohou dojít ještě před naplánovaným datem ukončení výzvy.

Na co je určena až 80% dotace Zdroje pitné vody?

  • Regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody
  • Vyhledávání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (průzkumné vrty)
  • Vystrojení nových podzemních zdrojů vody včetně jeho případného napojení na stávající rozvod pitné vody nebo vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody
  • VÍCE O PODMÍNKÁCH DOTACE ZDE

grantEX životní prostředí zajímá

  1. Jak udržet vodu v krajině? Jak bojovat s extrémními léty? VÍCE ZDE.
  2. Jak náročné je získání dotace na malou vodní nádrž, tůni či mokřad? VÍCE ZDE.
  3. Máte v obci nevyužívané vrty? Představují vážné riziko jak pro spodní vody, tak pro spoluobčany, kteří se u nich mohou zranit. S až 90% dotací se zbavíte těch vrtů, jejichž původním účelem byl průzkum, jímání či monitorování podzemní vody.  VÍCE ZDE.

 

ZDARMA zanalyzujeme vhodnost dotací pro Váš záměr

VOLEJTE 800 151 111

Chcete dotaci? Napište nám, anebo zavolejte na 800 151 111