dotace Potenciál

Od prototypů k výrobě? Dotace Potenciál!

Chcete vyvíjet, ale nemáte na čem? Jste malý nebo střední podnik? Pak Vás zajímá dotace Potenciál! Díky ní postavíte a vybavíte výzkumné středisko, anebo prototypovou dílnu. Umíte si představit projekty, které by mohly být podpořené z dotačního programu Potenciál? Zde je jeden z nich.

Potřeboval urychlit přechod od prototypů k sériové výrobě

Klient spadající mezi střední podniky se chtěl vymanit ze závislosti na vývojových partnerech a tím významně zkrátit přechod k sériové výrobě. Taktéž se nechtěl spokojit jen s dalšími a dalšími nákupy transferů technologií. Jeho podnik se zabývá výrobou podmořských komponent pro zařízení určená k těžbě ropy a plynu. Přesněji jde o svařované konstrukce, mezi které patří pomocné systémy pro plynové turbíny a třeba i tlaková potrubí. K tomu, aby se odklon od partnerů nestal historickým fiaskem, bylo nutné vybudovat výzkumné a vývojové pracoviště se špičkovými parametry. V klientově zájmu bylo vyvíjet takové materiály a taková konstrukční řešení, aby výsledné produkty vydržely nejnáročnější podmínky. Pro jeho záměr byl relevantní program PotenciálVyšla mu žádost o dotaci?

Nová krev

Založení výzkumného a vývojového (VaV) pracoviště s sebou neneslo jen potřebu nákupu technického vybavení, ale i najmutí nových zaměstnanců. Úzká spolupráce s ČVUT má nést ovoce v podobě uplatnění absolventů technických oborůkteří v rámci nově vzniklého VaV pracoviště budou moci naplno rozvíjet studiem nabyté vědomosti a dovednosti. Pro obsluhu technologie na přípravu zkoumaných materiálů pak mají stačit 2 noví zaměstnanci, tentokrát učňovského či středoškolského vzdělání.

VaV středisko, které by záviděl Nikola Tesla?

Rentgen se nehodí jen na zjišťování zlomenin kostí. V RTG kabině může podnik ověřovat kvalitu materiálů. Kabina pro tlakové zkoušky zase testovaný materiál zatíží a prověří simulacemi extrémních podmínek. Výzkumné středisko by se neobešlo ani bez svařovacích kleští orbitální soustavy, ani bez řezací/úkosové pilyohýbačkypolohovadla a dalších nástrojů nezbytných pro plnohodnotný vývoj.

jak vysoká byla dotace?

Celkové náklady nezbytné pro pořízení výše jmenovaného vybavení (tzv. způsobilé výdaje) projektu představovaly 22 280 000 Kč, což při 50% dotaci představuje podporu ve výši 11 140 000 Kč.

Čeho chce docílit?

Podnik predikuje, že díky výstavbě VaV střediska dosáhne meziročního navýšení tržeb o 20 %. Vedle tržeb z kontraktů s dlouhodobými odběrateli ze zahraničí, počítá i s novými trhy, kde dříve nefiguroval (Asie, Jižní Amerika). Klient chce díky VaV středisku lépe optimalizovat výrobní procesy, posunout technologickou úroveň vlastních produktů a spotřebu nejen materiálu, ale i energií a mzdových nákladů. Dotaci už získal. Teď mu držíme palce, aby výzkumníci dosáhli všech cílů, které pozitivně ovlivní celosvětovou konkurenceschopnost jeho produktů.

3 KROKY, jak se stát úspěšným žadatelem u dotace Potenciál

Věříte, že i Vy máte nápad, který by se mohl stát příběhem úspěšného žadatele v programu Potenciál? Pak Vám jistě nebude ke škodě poznat 3 základní kroky, jak se k němu dopracovat.

KROK 1: Je Váš podnik oprávněným žadatelem?

 • Máte za sebou 2 účetní období?
 • Máte dostatečné finanční zdraví?
 • Jaký jste podnik podle definice Evropské komise? Malý či střední?
 • Máte odpovídající ekonomickou činnost CZ – NACE?

KROK 2: Splňuje Váš projekt kritéria dotace?

 • Splňuje projekt podmínku minimální výše dotace 2 mil. Kč?
 • Máte správně strukturované výdaje projektu? Chcete např. koupit pozemek? Uznatelné náklady jsou maximálně do výše 10 % všech způsobilých výdajů. Plánujete pořízení stavby či novostavby? Uznatelné náklady jsou maximálně do výše 40 % všech způsobilých výdajů.
 • Dojde realizací projektu k vytvoření dostatečného počtu nových pracovních míst?

KROK 3: Jak zvýším svou šanci na úspěch o dotace Potenciál?

To, jestli získáte dotaci, závisí na počtu bodů, které Vaše žádost posbírá u jednotlivých hodnotících kritériích. Pokud se zaměříte na následující kritéria, můžete získat vyšší bodové ohodnocení:

 • Hodnotí se účelnost a efektivnost nákladů. V projektu se nevyplácí nic podcenit, ale ani přecenit. Pouze přiměřeně tržním cenám nastavený rozpočet je správnou cestou k úspěchu.
 • Zajišťovali jste si v minulosti výzkum a vývoj sami? Nebo jste si technologie licencovali?
 • Pokud už výzkum a vývoj máte, na vývoji produktu spolupracujete s veřejnými institucemi (VŠ, výzkumné ústavy), anebo s další firmou? Jde o krátkodobou či dlouhodobou spolupráci?
 • Body získáte, pokud alespoň podnikáte v medium high-tech.
 • Hodnotí se rovněž tržní potenciál. Dobře si tedy promyslete, jaké cílové trhy byste rádi svými inovativními produkty oslovili. Existují vůbec takové a je na nich dostatečná poptávka? Máte rozmyšleno, jak je budete oslovovat?

Zvládnete vypracovat úspěšnou žádost sami?

Nebo se raději poradíte s odborníky, pro které jsou dotace denním chlebem? S námi se zorientujete.

800 151 111

Chcete dotaci? Napište nám, anebo zavolejte na 800 151 111