TOP 5 chyb: Žádosti o dotace na výzkum a vývoj

Na co si dát pozor, pokud chcete dotace na vybavení výzkumného střediska, na stroje, nemovitosti, materiál a třeba i na mzdy výzkumníků?

1. Špatně vyhodnocená způsobilost žadatele

Nachází se jeden z vlastníků firmy v daňovém ráji? To Vaši firmu automatický diskvalifikuje. Nemá podnik uzavřená 2 účetní období? Nemůžete tedy žádat o dotace. Chcete vědět, o jak velkou dotaci se můžete ucházet? To závisí na velikosti podniku, jejíž určení není tak triviální, jak by se zprvu mohlo zdát. Třeba proto, že svou roli hraje i fakt, jestli jste samostatným či dceřiným podnikem.

Čas od času se stává, že si žadatel špatně spočítá bonitu své firmy. Když žádáte o dotaci, tak úředníky rozhodně zajímá, z čeho přesně budete platit svou spoluúčast. Nedostatečné doložení schopnosti financování projektu je přímou cestou k zamítnutí.

2. Špatně nastavené způsobilé výdaje

Alfou a omegou úspěšné žádosti o dotaci jsou správně nastavené způsobilé výdaje, které určují finální výši dotace. Pokud ve způsobilých výdajích máte neoprávněnou položku, úředník ji vyjme a znovu přepočte výši způsobilých výdajů. A v tu chvíli to začíná být napínavé. Po odečtení nerelevantních způsobilých nákladů se stává, že klient nedosáhne na minimální výši dotace (u Potenciálu se jedná o 2 mil. Kč, u Aplikace o 1 mil. Kč a u Inovace o 1 mil. Kč).

3. Špatně nastavený poměr mezi náklady

Další velice častou chybou je špatně nastavený poměr jednotlivých způsobilých výdajů.

Chcete s dotací Potenciál nakoupit pozemek? Uznatelné náklady jsou maximálně do výše 10 % ze všech způsobilých výdajů. Plánujete s Potenciálem pořízení stavby či novostavby? Uznatelné náklady jsou maximálně do výše 40 % ze všech způsobilých výdajů. V Inovacích jsou stavby uznatelné maximálně do 20 % ze způsobilých nákladů určených na nákup technologií. V programu Aplikace, který je primárně zaměřený na mzdy výzkumných pracovníku, lze 15 % ze způsobilých výdajů vyčlenit na režijní náklady (spotřeba energií, telefonické služby a další).

Špatně nastavený poměr vede ke zbytečnému krácení dotace. V nejhorším možném scénáři je pak žádost zcela vyloučena, protože nesplnila podmínku minimální výše dotace.

4. Špatně napsaný podnikatelský záměr

Vypracovat podnikatelský záměr, který obstojí před úředníky, není snadnou disciplínou. Co neopomenout? Můžete být odborníkem ve svém oboru, ale nepřehánějte to s technickými specifikacemi. „Neoperujte se vzorečky“ na úkor vysvětlení, proč byste měli získat dotaci. Předkládejte přínosy projektu!

Také zde existuje riziko, že nechtěně do žádosti uvedete nepravdivé informace, čímž se můžete dopustit dotačního podvodu.

5. Chyba ve výběrovém řízení a ledabylost

Po schválení dotace je v případě PotenciáluAplikace a Inovace potřeba udělat výběrové řízení na dodavatele. Úspěšný žadatel musí při realizaci výběrového řízení dodržet veškeré podmínky stanovené Zákonem o veřejných zakázkách a pravidly poskytovatele dotace. Pokud to žadatel neudělá, nebo se jakkoli vzdálí od těchto podmínek, riskuje vracení dotace – celé či její části.

Nutností jsou taktéž průběžné a závěrečné zprávy z realizace projektu a jeho udržitelnosti, která trvá 5 let. Pokud promeškáte lhůtu předložení zpráv – podceníte přípravu – riskujete odebrání části či celé dotace. Ale s tím vším Vám pomůžeme!

  • připravíme dotaci na klíč, od A do Z (včetně podnikatelského záměru)
  • platíte nám až v případě schválení dotace
  • po schválení dotace se postaráme o výběrové řízení
  • poskytneme Vám poradenství ve fázi realizace projektu a jeho udržitelnosti!

Zaujalo Vás?

Chcete dotaci na výzkum, vývoj a inovace? Zavolejte nám na zelenou linku 800 151 111, anebo nám napište přes kontaktní formulář.

Chcete dotaci? Napište nám, anebo zavolejte na 800 151 111