Nestačí mu, co se jednou vymyslelo

Máte už výzkumné středisko nebo prototypovou dílnu? Máte vlastní projekty výzkumu a vývoje? Nefinancujte tyto nákladově náročné projekty pouze z vlastních zdrojů. Využijete program Aplikace na mzdy výzkumníků, materiál, na náklady smluvního výzkumu a na další režijní náklady. Umíte si představit projekty, které by mohly být podpořené z dotačního programu Aplikace? Zde je jeden z nich.

Nestačí mu, co se jednou vymyslelo

Klientův podnik má bohatou historii a spadá mezi střední podniky. Rozhlédněte se kolem sebe, možná uvidíte jeho výrobek. Jelikož své produkty z lepenky prodává i v zahraničí, nemůže si vystačit jen s tím, co se už jednou osvědčilo. Ne, pokud chce získat nové odběratele a zaujmout nové trhy. Podnik vyrábí krabice a různé kufry. Chce se lišit. A daří se mu to. Spolupracuje s návrháři. Má vlastní showroom v srdci matičky měst. Zákazníci hledají a nacházejí originální tvary a vzhled a recyklovatelný produkt. Aby jim podnik mohl nadále vycházet vstříc, překvapovat je, a ještě jim nabídnout lepší vlastnosti, musel se vrhnout do výzkumu inovativního lepenkového materiálu. Podnik nepotřebuje přijít s úplně novým materiálem. S lepenkou má bohaté zkušenosti, takže ví, že zde zůstává prostor k inovaci. Chce materiál zušlechtit. Chce větší odolnost vůči vodě. Lepší tvarovatelnost. Vyšla mu žádost o dotaci?

Žádné vzdušné zámky

Dotační program Aplikace je určen zejména pro podniky, které už mají vlastní zázemí pro výzkum a vývoj – např. výzkumné středisko či prototypovou dílnu. (Nemáte? K Aplikaci lze současně zažádat i o Potenciál. Více o synergii dotací ZDE). V areálu podniku se nachází prototypová dílna ještě z dob, kdy si podnik sám lepenku vyráběl. V současnosti není dílna dostatečně vybavená a také zde není dostatečná personální kapacita na vlastní výzkum a vývoj. Proto bude výzkum a vývoj zušlechtěné lepenky probíhat ve spolupráci s další firmou i ve spolupráci s výzkumným ústavem a vysokou školou.

Výzkum pod lupou

Pro prototypovou dílnu jsou vyčlenění 2 technologové a 5 pomocných pracovníků. Jejich pracovní náplní je kontrola a dodržování vyvinutých postupů. Dílna je dostatečně vybavená k mechanickým a chemických testům.

O jak vysokou dotaci se ucházel?

V projektu je přítomen jak experimentální vývoj, tak průmyslový výzkum. Výše dotace je odvislá od toho, zda na výzkumu a vývoji ještě s někým spolupracujete nebo ne (více ZDE). Výsledná míra podpory pro klienta činila 46,89%. Při optimálním nastavení projektu však lze dosáhnout i na 70%.

Klient se ucházel o dotaci na platby za:

 • mzdové náklady pracovníků podílejících se na projektu
 • služby poradců, expertů a studie
 • náklady na smluvním výzkumu a vývoji a konzultační služby
 • materiál
 • ostatní režie

Celkové náklady (tzv. způsobilé výdaje) projektu představují 13 490 219 Kč, což při 46,89% dotaci představuje podporu ve výši 6 325 882 Kč.

K čemu upíná zraky?

Klient si slibuje, že díky inovovanému materiálu bude moci vyrábět produkty, které při současných výrobních a kapacitních možnostech přinesou 10-20% navýšení tržeb. Předpokládá, že s inovovaným materiálem zaujme nové zákazníky a uspěje i na nových trzích. Dotaci získal. Až si budete kupovat palubní zavazadlo, třeba Vás zaujme osobitý desing našeho klienta.

3 KROKY, jak se stát úspěšným žadatelem v programu Aplikace

Poznejte 3 základní kroky, jak uspět.

KROK 1: Je Váš podnik oprávněným žadatelem?

 • Máte za sebou 2 účetní období?
 • Máte dostatečné finanční zdraví?
 • Jaký jste podnik podle definice Evropské komise? Malý, střední či velký?
 • Máte odpovídající ekonomickou činnost CZ – NACE?

KROK 2: Splňuje Váš projekt kritéria dotace?

 • Splňuje projekt podmínku minimální výše dotace 1 mil. Kč?
 • Splňuje Váš projekt kritéria průmyslového nebo experimentálního výzkumu?
 • Tvoří podíl průmyslové výzkumu na projektu max. 50 %?
 • Máte jasně nadefinovaný výsledek výzkumu, kterého chcete dosáhnout? Patent, užitný vzor, prototyp…

KROK 3: Jak zvýším svou šanci na úspěch?

To, jestli získáte dotaci, závisí na počtu bodů, které Vaše žádost posbírá v rámci jednotlivých hodnotících kritériích. Pokud se zaměříte na následující kritéria, můžete získat vyšší bodové ohodnocení:

 • Hodnotí se účelnost a efektivnost nákladů. V projektu se nevyplácí nic podcenit, ale ani přecenit. Pouze přiměřeně tržním cenám nastavený rozpočet je správnou cestou k úspěchu.
 • Na vývoji produktu spolupracujete s veřejnými institucemi (VŠ, výzkumné ústavy), anebo s další firmou? Jde o krátkodobou či dlouhodobou spolupráci?
 • Máte pečlivě vypracované klíčové milníky projektu a jeho výstupy?
 • Hodnotí se rovněž tržní potenciál. Dobře si tedy promyslete, jaké cílové trhy byste rádi svými inovativními produkty oslovili. Existují vůbec takové a je na nich dostatečná poptávka? Máte rozmyšleno, jak je budete oslovovat?

Zvládnete vypracovat úspěšnou žádost sami?

Nebo se raději poradíte s odborníky, pro které jsou dotace denním chlebem? S námi se zorientujete.

800 151 111

Chcete dotaci? Napište nám, anebo zavolejte na 800 151 111