Klientova cesta k dotaci na: Solární panely

I letos dostaly české firmy šanci čerpat až 80% dotace na nákup solárních panelů. Zde je zkušenost jednoho z klientů! Půjdete v jeho šlépějích?

Hubnoucí kůra pro účty za elektřinu

Malý výrobní podnik jede na dvousměnný provoz. Nad benefity, které plynou ze solárních panelů, nemusel klient dlouho rozmýšlet. Průměrná roční spotřeba elektřiny se u něj pohybuje okolo 235 000 kWh. Jde o spotřebu za továrnu a kanceláře. Klient za elektřinu ročně utrácel 635 tis. Kč.

Nenechávat slunce ladem

Klient díky solárním panelům uspoří přes 212 tis. Kč a to ročně. Samozřejmě berme v potaz vývoj cen elektřiny, ale ceny spíše stoupají… Klient každopádně může počítat s roční úsporou 78 589 kWh.

Střechy nepatří jen holubům

V dotačních podmínkách je jasně uvedeno, že fotovoltaiku můžete nainstalovat pouze na střechu nebo obvodové zdi podnikatelského objektu. V tomto případě se klient rozhodl pro střechu. V článku „Solární panely a Vaše firma: jde to dohromady?“ se dozvíte, pod jakým úhlem by měly být solární panely nainstalovány.

Dvousměnný provoz

Loňská i letošní dotace na solární panely přeje i nákupům akumulátorů. Klient chytil příležitost za pačesy a ze svého dal půl milionu. „Zbytek“, přesněji 1,3 mil. Kč, představovala dotace. Do rukou se mu tím dostal mocný nástroj. Během dne akumulátor nabije z přebytků a na odpolední směně toho využije.

Elektřina na potom

Firmy mají průměrně nižší koncovou cenu za elektřinu než domácnosti. Je to ovšem vykoupeno vysokou částkou za rezervovaný příkon. V podstatě jde o takový elektrický strop. Podnik tento předplacený maximální odběr elektřiny využije během dne nakrátko a to například při nastartování výrobních strojů. Také může jít o sezónní využití elektrického vytápění. V případě překročení rezervovaného příkonu naskakuje sankční sazba. Výhoda bezplatné elektřiny ze solárních panelů, respektive akumulátoru, je víc než zřejmá. Klientův akumulátor má kapacitu 67 kWh a výkon 60 kW.

Kdy se mu vrátí investice?

Klient všehovšudy žádal o dotaci 2,8 mil. Kč. Jeho část investice do stavby solárních panelů a akumulace energie představuje 1,4 mil. Kč: Investice se mu vrátí za 6 a půl let. V kontextu předpokládaného výnosu z panelů po 20 letech provozu (opět záleží na cenách elektřiny), bude klient v plusu přes 3,4 mil. Kč. Tuto částku za těch 20 let nezaplatí dodavateli elektřiny. Ušetří přes 3,4 mil. Kč!

Jak dlouho Vám fotovoltaika poslouží?

Životnost solárních panelů se všeobecně uvádí na 25 let. Termín životnost je trochu zavádějící, protože i po této době budou panely funkční. Termín představuje stav, kdy po cca 25 letech dojde k poklesu výkonu panelů o 20 %. U ještě kvalitnějších panelů se dokonce uvádí životnost 30-40 let. Bude na Vás, jestli si panely po uplynutí životnosti ponecháte, anebo je někomu prodáte. Takové panely pak ve výsledku mohou fungovat klidně 50 nebo více let.

ZDARMA zanalyzujeme vhodnost dotace pro Váš záměr. Volejte 800 151 111.

3 KROKY, jak se stát úspěšným žadatelem v programu Úspory energie – FVE bez/s akumulace

Poznejte 3 základní kroky, jak uspět.

KROK 1: Je Váš podnik oprávněným žadatelem?

  • Máte za sebou 2 účetní období?
  • Máte dostatečné finanční zdraví?
  • Máte odpovídající ekonomickou činnost CZ–NACE?

KROK 2: Splňuje Váš projekt kritéria dotace?

  • Budou mít solární panely dostatečný výkon?Splňuje projekt podmínku minimální výše dotace 300 tis. Kč?
  • Počítáte s tím, že solární panely musíte nainstalovat na střechu či obvodovou zeď podnikatelského objektu?
  • Budou měrné způsobilé výdaje na pořízení solárních panelů nižší než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ?
  • Počítáte s tím, že minimálně 70 % elektřiny vyrobené fotovoltaikou, musí Vaše firma spotřebovat?

KROK 3: Jak zvýším svou šanci na úspěch?

To, jestli získáte dotaci, závisí na počtu bodů, které Vaše žádost posbírá v rámci jednotlivých hodnotících kritériích. Pokud se zaměříte na následující kritéria, můžete získat vyšší bodové ohodnocení.

  • Žádost podejte včas: výzva je průběžná, žádosti se schvalují podle data předložení. POZOR: o dotaci je velký zájem!
  • Čím větší bude podíl elektřiny vyrobené fotovoltaikou na celkové spotřebě firmy, tím víc bodů dostanete.
  • Extra body získáte, pokud k žádosti připojíte Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.

Bez jakých „přísad“ se neobejde Vaše žádost o dotace?

K žádosti o dotaci musíte přiložit 2 zásadní povinné přílohy: energetický posudek a projektovou dokumentaci. Bez toho je sebelepší žádost o dotaci bezzubá a hlavně úplně k ničemu. Jenomže kompetentní odborníci bývají zavalení prací. Chcete se spálit s lidmi, kteří neplní termíny? Existuje řešení, při kterém dostanete všechno na zlatém podnose? Spolupracujeme s již ověřenými a spolehlivými odborníky. Sami jsme odborníci ve svém oboru: s dotacemi na solární panely máme zkušenosti.

ZDARMA zanalyzujeme vhodnost dotace pro Váš záměr. Volejte 800 151 111.

Chcete dotaci? Napište nám, anebo zavolejte na 800 151 111