Solární fotovoltaické panely: dotace z EU

Solární panely a Vaše firma: jde to dohromady?

Evropa před klimatickými změnami nezavírá oči a důkazem je i dotační program Úspory energie – FVE. Ano, firmám se díky tomu výrazně zkrátí doba návratnosti investice na solární panely. Ano, firmy se tak stanou energeticky soběstačnější! Článek Vám napoví, jestli má v podmínkách Vaši firmy vůbec smysl nad fotovoltaikou uvažovat.

Prvně, není střecha jako střecha

Kromě toho, že se ze šikmé střechy lépe zbavíte sněhu, lépe poslouží i pro instalaci solárních panelů. Solární panely se totiž instalují zešikma. Na plochých střechách tak pro instalaci potřebujete dokonce dvakrát tolik místa, aby si po instalaci panely vzájemně nestínily. Cca 1 kWp/7m2 na šikmé střeše versus 1 kWp/14m2 na ploché střeše, to jsou orientační limity pro vytvoření představy, kolik plochy přibližně potřebuje 1 kWp instalovaného výkonu fotovoltaiky. Cílem dotace rozhodně není podpořit další „výsadbu solárních plantáží“. V podmínkách dotace je proto vedle střechy povoleno nainstalovat panely rovněž na obvodovou zeď budov, jiné umístění však povoleno není.

V Česku se vyplácí, když jsou panely orientované na jih a nejlépe pod úhlem 30-400. V rámci dotace budou podporovány pouze krystalické FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 %.

Co je kWp?

Výkon solární elektrárny se vyjadřuje v kWp, pod čímž se skrývá kilowatt peak. Jedná se o výkon solárního panelu v bodě maximálního výkonu při standartních testovacích podmínkách (250C, 1000W/m2, AM 1,5).

Kolik 1 kWp stojí?

Investiční náklady do fotovoltaiky se pohybují zhruba v rozmezí 25-30 000 Kč/kWp. Jak se to má s podporou z dotačního programu Úspory energie – FVE?

Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci ve výši od 300 tis. Kč až do maximální výše 100 mil. Kč.

Procentuální výše podpory:

  • malé podniky – 80 %
  • střední podniky – 70 %
  • velké podniky – 60 %

Zjednodušeně tak finanční podmínky programu umožňují podpořit projekty v rozsahu od cca. 12,5 kWp až po 4100 kWp instalovaného výkonu pro malé podniky, u velkých podniků je toto rozmezí cca. od 16,5 do 5500 kWp.

Mít elektřinu na potom

Fotovoltaiku je potřeba napojit na distribuční síť. Jakýsi podnikový „ostrůvek“ sice možný je, ale řešení je technicky mnohem náročnější. Nadbytky elektřiny pouštěné do distribuční sítě nesmějí přesáhnout 30 % roční produkce elektřiny. Elektřina má jít primárně na vlastní spotřebu. S dotací můžete pořídit i akumulátory, díky kterým efektivněji využijete produkovanou elektrickou energii bez závislosti na aktuálním výkonu FVE. Více o akumulaci elektřiny ZDE.

Prokazatelná úspora energie – podmínky dotační výzvy

Projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ. K žádosti je potřeba předložit energetický posudek, který bude potvrzovat energetickou úsporu. Energetický posudek Vám však musí připravit příslušný specialista (energetický auditor), který má pro tyto činnosti příslušná oprávnění. Proto je potřeba počítat s určitou časovou rezervou na jeho přípravu, cca. 30 dní.

ZDARMA zanalyzujeme vhodnost dotace pro Váš záměr. Volejte 800 151 111.

Chcete dotaci? Napište nám, anebo zavolejte na 800 151 111